مصادر جمع الأموال والتمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة: بعض تقنيات التمويل الخارجي

مصادر جمع الأموال والتمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة: بعض تقنيات التمويل الخارجي 

المزيد:

Ghadan 21 Abu Dhabi: “Economic Stimulus Package”

https://www.ghadan.abudhabi/en/economic-stimulus-package/ 

BPIFrance: "Bpifrance's model: A tailor-made support for businesses"

https://www.bpifrance.com

Crunchbase: "The Ultimate Guide to Raise Capital for a Startup"

http://about.crunchbase.com/wp-content/uploads/2019/10/Ultimate-guide-raising-startup-capital.pdf 

OECD: "New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments"

https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf

Souqalmal: "Financial support funds for SMEs"

https://www.souqalmal.com/financial-education/ae-en/financial-support-funds-for-smes

قد يعجبك ايضا